Exposición Micolóxica Dixital

Macrolepiota procera (Scop.) Singer (Index Fungorum, 2020)

*Macrolepiota procera* (Scop.) Singer
*Macrolepiota procera* (Scop.) Singer
Clasificación

Reino: Fungi

Filo: Basidiomycota

Clase: Agaricomycetes

Orde: Agaricales

Familia: Agaricaceae

Xénero: Macrolepiota

Especie: Macrolepiota procera (Scop.) Singer

Calasifiación actualizada en (Index Fungorum, 2020)


Nome(s) popular(es): zarrota, cogordo

Habitat: prados

Fenoloxía

X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
Descubre os caracteres do cogomelo

Tipo de himenio

Himenio de láminas

Láminas

Himenio de poros

Poros

Himenio de aguillóns

Aguillóns

Himenio de pregues

Pregues

Himenio de liso

Liso

Himenio interno

Himenio interno