Educación ambiental e formación

Obradoiro “Domesticación de cogomelos” – Campus de Vigo

Obradoiro (20 horas)
Pechada
Inscripcións Do 31 de xaneiro ao 10 de febreiro
Mínimo de participantes 12
Descripción
Neste obradoiro aprenderás as destrezas básicas para iniciarte na produción de cogomelos na contorna doméstica e tamén a coñecer os cogomelos domesticados máis comúns, as súas metodoloxías de produción e a lexislación relacionada. Lugar: Campus de Vigo