MycoGalicia Plantae Produtos Contacto
Que facemos

MycoGalicia é unha empresa centrada na xestión do recurso micolóxico dos montes galegos.

Galicia é unha comunidade autónoma cunha gran variedade de cogomelos de alta calidade que non están a ser xestionados para acadar o seu máximo valor económico. Por isto, promovemos a mellora do estado forestal potenciando o desenvolvemento rural, partindo do ámbito da Micoloxía e abranguendo co tempo outros campos de traballo relacionados co medio ambiente.

Visión de futuro. Ningunha das nosas actividades e dos nosos éxitos teñen sentido se non poñen en valor o noso monte e o medioambiente. Para resolver estas cuestións, a divulgación dos coñecementos científicos e a formación medioambiental, son uns dos nosos principais obxectivos de cara ás futuras e ás actuais xeracións, xa que o monte ten que mirar cara o futuro e non só cara o presente.

Por unha xestión forestal sostible.

Servizos
 • Divulgación
  e formación
 • Docencia e divulgación
 • Charlas
 • Conferencias
 • Obradoiros
 • Cursos
 • Exposicións
 • Saídas de campo
 • Investigación e
  desenvolvemento
 • Investigación e desenvolvemento
 • Estudo de explotación forestal/cultivo
 • Plan de xestión micolóxico e botánico
 • Optimización do recurso
 • Estudo ecolóxico e corolóxico
 • Deseño de rutas micolóxicas e botánicas
 • I+D+i
 • Asesoría
  forestal
 • Investigación e desenvolvemento
 • Estudo micolóxico e botánico básico
 • Xestión comercial
 • Plan de marketing
 • Xestión de calidade
 • Xestión de coutos micolóxicos
 • Cosultoría micolóxica (Identificación)
Quen somos

María

María Cabaleiro Alfaya

Andrés

Andrés Cordeiro Baqueiro

Paula

Paula Estévez Caride

Hugo

Hugo Fernández Ricón


Asesores
Marisa

Mª Luísa Castro Cerceda.

Contacta connosco

info@mycogalicia.es

886 689 750

Facebook

Instagram

LinkedIn