Educación ambiental e formación

Obradoiro “Etnobioloxía, a nosa relación coa natureza”

Obradoiro (20 horas)
Pechada
Inscripcións Do 31 de xaneiro ao 10 de febreiro
Mínimo de participantes 12
Descripción
Neste obradoiro coñecerás a relación do ser humano cos organismos do seu entorno ao longo da historia, tanto especies de plantas, de fungos e de animais importantes empregadas con fins alimentarios, medicinais, domésticos e rituais. Ademais, aprenderás as bases para a identificación destes organismos en campo e tamén a traballar con eles para a obtención de diferentes materiais. Lugar: Campus de Vigo