Educación ambiental e formación

Obradoiro “Usos das árbores”

Obradoiro (20 horas)
Pechada
Inscripcións Do 31 de xaneiro ao 10 de febreiro
Mínimo de participantes 14
Descripción
Neste obradoiro aprenderás a recoñecer diferentes especies de árbores e arbustos, así como a importancia nos seus usos por parte do ser humano. Realizaranse diversas saídas de campo polo Campus de Vigo para aprender a recoñecer in-situ diferentes especies vexetais e para finalizar realizarase unha saída polo Parque de Castrelos. Lugar: Campus de Vigo